Het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie (KiD) is een onafhankelijk instituut dat ernaar streeft dat ieder kind met ernstige rekenproblemen op een uniforme en kwalitatief goede manier gediagnosticeerd en behandeld wordt door een gespecialiseerde orthopedagoog/psycholoog.

Het Kwaliteitsinstituut Dyscalculie biedt:

  • De mogelijkheid voor NVO basis orthopedagogen met basisaantekening diagnostiek en psychologen NIP met basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD) om zich te laten registreren als ‘postacademisch diagnosticus dyscalculie’ en/of ‘postacademisch behandelaar dyscalculie’, indien zij voldoen aan strenge kwaliteitseisen (zie: registratie);
  • De mogelijkheid voor ouders/verzorgers en scholen om een geregistreerde diagnosticus of behandelaar van dyscalculie te vinden (zie: geregistreerde hulpverleners);
  • De mogelijkheid om een vraag te stellen (zie: contact).