Naast het protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen (protocol DDG) bestaan er de protocollen Ernstige Reken-Wiskundeproblemen en Dyscalculie (ERWD) voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Deze protocollen zijn tot stand gekomen in opdracht van het ministerie van OCW en primair bedoeld voor onderwijsprofessionals die de taak hebben om voor kwalitatief goed rekenonderwijs te zorgen. In de protocollen wordt een stappenplan beschreven op basis waarvan leerlingen met problemen in de rekenwiskundige ontwikkeling tijdig kunnen worden gesignaleerd. Ook worden richtlijnen geboden voor de systematische begeleiding aan deze leerlingen binnen de schoolcontext. Zie www.erwd.nl voor meer informatie.

protocol erwd
Protocollen ERWD voor onderwijsprofessionals in de school