Course Code: 001

Orthopedagogen, NVO Orthopedagoog-Generalisten, psychologen, K&J-psychologen NIP, GZ-psychologen met ervaring in diagnostiek en hulpverlening bij leerproblemen. Voor de huiswerkopdrachten moet u (in uw werksituatie) een diagnostisch onderzoek kunnen uitvoeren.
Na afloop van deze cursus beschikt u over meer kennis en vaardigheden met betrekking tot: het diagnosticeren van dyscalculie op onderkennend en verklarend niveau bij eenvoudige en complexe casuïstiek (o.a. comorbiditeit) het stellen van een indicatie-analyse en het bieden van praktische adviezen aan school, RT en behandelaar huidige stand van zaken omtrent wet- en regelgeving
De cursus omvat zes bijeenkomsten. Elke bijeenkomst duurt 4 uur. De volgende onderwerpen komen aan bod: theorie en empirie van de normale en verstoorde rekenontwikkeling relatie dyscalculie en andere ontwikkelingsstoornissen handelingsgerichte diagnostiek bij dyscalculie: de onderkennende, verklarende en indicerende diagnostiek format diagnostiekverslag ten behoeve van registratie diagnosticus dyscalculie schoolgericht advies, dyscalculiebeleid en de dyscalculieverklaring wet- en regelgeving bij dyscalculie
De cursus bestaat uit presentaties door de docenten, videofragmenten, korte oefeningen en intervisie. U werkt gedurende de cursus stapsgewijs aan uw eigen casus en u ontvangt via herhaalde intervisie uitgebreid feedback. U moet rekenen op gemiddeld ongeveer 4 uur literatuurstudie en 6 uur huiswerk per cursusbijeenkomst. Het maximum aantal deelnemers is 20.
Van Luit, J.E.H., Bloemert, J., Ganzinga, E.G., & Mönch, M.E. (2014, 2e herziene editie). Protocol Dyscalculie: Diagnostiek voor Gedragsdeskundigen. Doetinchem: Graviant. U dient de beschikking te hebben over dit boek. U kunt het boek bestellen via: www.graviant.nl Cursusmap met alle in de cursus getoonde slides en verdere achtergrondinformatie. U krijgt deze map bij aanvang van de cursus.